Yönetim Politikaları

 • Ortak bir kültür ve hedef oluşturabilmek. Hedeflerin net ve anlaşılır olması.
 • Organizasyonda farklı ve bağımsız düşünce platformu oluşturarak yaratıcılığı ortaya çıkarmak.
 • Her aşamada otokratik yaklaşım yerine, sürece ilişkin özgürlük ve içsel motivasyonun artması. “Başarma arzusu” yetkinliğinin geliştirilmesi.
 • İnsanların yeteneklerini keşfetmek, İnsan Kaynağını etkin şekilde değerlendirmek.
 • İnsani yaklaşımları ödüllendirmek.
 • Organizasyon değerlerine sahip çıkarken, stratejik yorumlayıcı yaklaşımla yeterlilikler ve yetkinliklerle değer yaratılması. Bu sayede bu atmosferin devamlılığını ve yaratıcılığın desteklenmesini oluşturmak.
 • Süreçte sürekli denetim ile eşzamanlı olarak çalışma ve süreç özgürlüğü. Performans girdi ve çıktılarında durumsal liderlik disiplini.
 • Öğrenmeye açık zihin ve düşünce modeli, sorgulama ve soru sorabilme özgürlüğü.
 • İnsan merkezli teknolojiler geliştirmek.
 • Daha fazla yeni uygulama ile yönlendirilebilir ve yaratıcı yenilikçi oluşum.
 • Deneyim arttıkça, “öğrenilmiş acizlik”kavramının bilincinde olunarak, özellikle yaratıcı uygulamalara, grup sinerjilerine değer verilmektedir.