Aile fertlerinin kuruculuğunda Anonim Şirketi statüsü kazanıldı