Çerez Politikası

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Sarıgözoğlu A.Ş. Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Sarıgözoğlu Kurucu ve İşleticisi tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası politikasının ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi www.sarigozoglu.com ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Sarıgözoğlu, işbu politikayı portalda hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 • Sahibine göre, portal çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, Sarıgözoğlu tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre,  oturum  çerezleri  ve  kalıcı çerezler  kullanılmaktadır.

Oturum Çerezleri ziyaretçinin portalı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

 • Kullanım amaçlarına göre,  portalda   teknik  çerezler,  doğrulama  çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin portalı ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince portalın düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı  çerezler, portalın  işlevselliğini artırmak,  

ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri portalı kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

 

Kalıcı çerezler sayesinde portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır  ve  size  iletilecek içerik bu  doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik  çerezler  ile,  portalın  çalışması  sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Portalda kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların  tercihlerini  farklı  portal  sayfalarını  ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik Çerezler ile portalı ziyaret  edenlerin  sayıları, portalda görüntülenen sayfaların tespiti, portal ziyaret saatleri, portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Sarıgözoğlu için son derece önemlidir. Bununla birlikte, portalın çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı çerezlerin kapatılması halinde portalın çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Portalda kullanılan çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, portalı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere  ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin portala erişim  sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan  kişiselleştirilmiş  reklam  deneyimini  yönetmek  için

 tıklayınız.

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihleriniz Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ‘Ayarlar’ menüsü kullanılabilir.

 

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca ziyaretçiler,

Sarıgözoğlu’na başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

Sarıgözoğlu, Politika ile ziyaretçilerine çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, portalda yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve portalın kullanmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Sarıgözoğlu,  Politika  hükümlerini  dilediği  zaman  değiştirebilir.  Güncel Politika portalda yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Son güncelleme tarihi: 12.08.2022