Kalite ve Çevre Politikamız

Malzemeye şekil verme yeteneğini gelenek ve teknolojiyle birleştirerek sürekli geliştiren Sarıgözoğlu AŞ olarak BİZLER;

  • Ürün ve hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlayarak, müşterilerimizin deneyimlerindeki memnuniyetini artırmayı,
  • Etkin doğal kaynak kullanımı; enerji tüketimi, karbon salınımı, atık azaltma ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi yaklaşımımız ile kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlayarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı,
  • Mevcut ürün portöyümüzün yanı sıra yeni nesil ürünlere üretim yaparak sektörde fark yaratmayı
  • Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri kurarak, ürün ve malzeme kalitesini sürekli geliştirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip edip kullanarak verimliliğimizi artırıp, rekabetçi olmayı,
  • Ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları ve faaliyetlerimizi kapsayan yasal ve müşteri beklentileri dahil diğer gereklilikleri yerine getirmeyi
  • Şirketimizin en önemli değeri olan çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli desteklemeyi
  • Yönetim sistemleri performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Amaç edinir ve tahhüt ederiz.