Kurucumuz İsmail Sarıgözoğlu İzmir’de ilk işyerini açtı

Our founder İsmail Sarıgözoğlu took the first steps of business in İzmir

1957

Otomotiv sanayi için pres metal parça üretimine başlandı

The Sheet Metal Production gave a start for Automotive Industry.

1965

Hidrolik pres üretimine başlandı.

Hydraulic Press Production gave a start.

1973

Manisa’ya taşınma

Relocation of the plant to Manisa

1977

Aile fertlerinin kuruculuğunda Anonim Şirketi statüsü kazanıldı

With the foundership of family members, Sarıgözoğlu has become Incorporated Company.

1982

İzmir’de CNC makinalar ve bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapan Kalıp Fabrikası kuruldu

A new production plant was established in İzmir with CNC Machines and Engine based design & production.

1993

Manisa’da yeni Pres Metal Fabrikası kuruldu

New Press Metal Factory was established in Manisa

1998

Aksaray Pres Metal Fabrikası kuruldu

New Press Metal Factory was established in Aksaray

1999

İzmir Kalıp Fabrikası’nın kapasite ve teknoloji arttırıcı yeni yatırımlarla Manisa’ya taşınması

With Capacity and Technology Increase, the moving of İzmir Sheet Metal Factory to Manisa took place.

2005

Bursa Pres Metal Fabrikası’nın kurulması<br>Otomotiv tedarik sanayiinde ilk G-1 robot otomasyonlu pres hattının Bursa Pres Metal Fabrikasında faaliyete alınması

New Press Metal Factory was established in Bursa and the investment of The first G-1 robot automated press line in the automotive supply industry

2008

Çıraklık Eğitim Merkezlerinin Sarıgözoğlu tesisleri bünyesinde kurulması

The establishment of Apprenticeship Training Center took place in Sarıgözoğlu Company

2013

Aksaray Fabrikasında G-1 pres caddesi ve robotlu kapı montaj hattının faaliyete alınması

The Investment for G-1 Line and Robot Door Assembly Line both in Aksaray has started.

2019

The Gölcük Factory Investment eventualised for The Electric Vehicle and for JISS Delivery.

2022