Ar-Ge

Sarıgözoğlu, 5746 sayılı yasa kapsamında Tasarım Merkezi statüsü ile çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu dönemde bir TÜBİTAK projesi tamamlamayı başarmıştır. Ayrıca iki adet patent başvuruşu yapmıştır. Başvurularımızdan biri patent tescil belgesi almaya hak kazanmıştır. Bugün mevcut Tasarım Merkezi statümüzü Ar-Ge Merkezi’ne dönüştürmek üzere hem akademik, hem de uygulamalı çalışmalarımız devam etmektedir. Aşağıdaki bölümde Ar-Ge faaliyetlerinde odaklandığımız ve odaklanmayı hedeflediğimiz alanlar sıralanmıştır.     

 • Kalıp malzemesi seçimi ve geliştirilmesi, kalıplara ait yapısal gerilme analizleri, yorulma ömrü arttırıcı döküm, ısıl işlem ve kaplama teknolojileri,
 • Kaynaklı imalat süreçleri, fikstür tasarımları, eklemeli imalat, kozmetik olarak adlandırılan büyük dış panel parçaları, robotlu kaynak sistemleriyle bu parçaların montajı süreçleri,
 • Kalın şasi parçaları ve makine geliştirmeleri, üretim zincirinin sayısal modeli, bütünleşik sayısal simülasyon,
 • Elektrik ve hidrojen sistemli araçlara yönelik alt komponent geliştirme,
 • Kalıp montaj ve devreye alma, deneme üretimleri ve doğrulama, alıştırma süreçlerinin kısaltılması, proses geliştirme,
 • Pres hattı üretim verimliliği, mekatronik sistemler geliştirilmesi,
 • Araç üstü ekipman tasarımı ve imalatının yapılması ile ölçüm, test ve kontrol
 • Makine İmalat alanında öncelikli alanlarda yer alan Robotik ve Mekatronik sistem çözümleri ve Üretim Merkezi otomasyon sistemleri,
 • Otomotiv alanında öncelikli alanlar yer alan Malzeme teknolojileri; Hafif metal alaşımları ve komponent üretimi, yüksek mukavemetli çelikler ve bu çeliklerden komponent tasarımı ve üretimi,
 • Elektrikli ve hibrit elektrikli araç teknolojileri ve alt bileşenleri tasarımı ve geliştirilmesi,
 • Kaynaklı imalat ve eklemeli imalat süreçlerinin hem tedarik hemde müşteri odaklı uygulanması esasında projeler yürütülmesi planlanmıştır.

 

2018’de T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Tasarım Merkezimiz’de, firmamıza katma değer ve rekabet avantajı sağlayan, kalıpların işlevselliğini ve özelliklerini geliştirme esaslı yenilik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Tasarım Merkezi projelerinde proje faaliyetleri ile ilişkili tasarım, tasarım doğrulama, geçerli kılma süreçleri işletilmektedir.

Tasarım Merkezimiz, hem iç hem de dış müşteriler ile kalıp-parça tasarımı, sac metal şekillendirme, deneme üretimleri, alıştırma çalışmaları, kaynaklı imalat, fikstür tasarımı, mekanik birleştirme yöntemleri esasında yenilikçi çalışmalar yürütmektedir.

Ek olarak üniversiteler, müşteriler ve tedarikçi şirketleri ile siparişe dayalı Tasarım faaliyetleri kapsamında, simülasyon, görüntü işleme, optimizasyon, pres altı adaptif komponent tasarımı gibi konularda kalite ve verimlilik artışı ile Ülke ve Dünya için yeni ürün geliştirme çalışmalarını kısa, orta ve uzun vadedeki stratejileri esasında gerçekleştirmektedir.

2019/04802 numaralı, ‘Kalıplarda Gazlı Silindir Kullanım Gereksinimini Ortadan Kaldıran Pres Makinesine Montajlanabilen Yeni Bir Üst İtici Mekanizma’ başlıklı 1 patent başvurumuz bulunmaktadır.