Biz Kimiz?

Kalite ve Çevre Politikamız

Malzemeye şekil verme yeteneğini gelenek ve teknolojiyle birleştirerek sürekli geliştiren Sarıgözoğlu AŞ olarak BİZLER;

 • Ürün ve hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlayarak, müşterilerimizin deneyimlerindeki memnuniyetini artırmayı,
 • Etkin doğal kaynak kullanımı; enerji tüketimi, karbon salınımı, atık azaltma ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi yaklaşımımız ile kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlayarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı,
 • Mevcut ürün portöyümüzün yanı sıra yeni nesil ürünlere üretim yaparak sektörde fark yaratmayı
 • Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri kurarak, ürün ve malzeme kalitesini sürekli geliştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip edip kullanarak verimliliğimizi artırıp, rekabetçi olmayı,
 • Ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları ve faaliyetlerimizi kapsayan yasal ve müşteri beklentileri dahil diğer gereklilikleri yerine getirmeyi
 • Şirketimizin en önemli değeri olan çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli desteklemeyi
 • Yönetim sistemleri performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Amaç edinir ve tahhüt ederiz.

Sürdürülebilirlik Politikamız

“Geleceğe Yolculuğun Parçası Olmak” amacımızı gerçekleştirmek için;

 • Dünyayı ve geleceği takip ediyor, yaşanılabilir bir dünyanın parçası olmak için stratejilerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendiriyoruz.
 • Malzemeye şekil verme yeteneğimizi gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle yeni zanaatkarlar yetiştirerek, Sektörümüze katkı sağlamayı önemsiyoruz.
 • Hissedarlarımız ve devlete karşı sorumluluklarımızı hesap verebilir, şeffaf yönetişim anlayışımızla gerçekleştiriyor, gelecek nesil üyelerimize rol model oluyoruz.
 • Yalnızca İş’te değil Yaşam’da iyi bireyler olmanın, karşılıklı saygının, çeşitliliğin gücünün ve bireyler arası farklılıkların şirketimize yarattığı katma değerin bilinciyle hareket ediyoruz.
 • Çalışanlarımızın sağlıkla işe gelip, sağlıkla evlerine dönmeleri için çabalıyor, çalışma ortamlarımızın sağlıklı ve güvenli olması için çalışan katılımını da sağlayarak iyileştirmeler yürütüyoruz.
 • Kadınların geleceği şekillendirdiğine inanıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz. Kadın çalışan istihdamını önemsiyoruz.
 • Müşterilerimizin bizimle olan tüm etkileşimlerinde iyi bir deneyim yaşamaları ve çözüm ortağı olmaktan gurur duymaları için çabalıyoruz.
 • Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak için; küresel iklim değişikliğine yönelik olarak sorumluluk alıyor, karbon salınımını azaltmak adına faaliyetler yürütüyor, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve döngüsel ekonomi ilkelerine uygun çalışmalar yapıyor, performansımızı izliyor ve iyileştirmek için faaliyetler yürütüyoruz.
 • Dijitalleşmenin yaşamımızın bir parçası olduğunun farkındayız. Zanaatı dijital teknolojilerle geleceğe taşıma misyonu ile teknoloji kullanımı dahil sistemlerimizin dijitalleşmesine yönelik stratejilerimizi hayata geçiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmak amacıyla şirket içinde yenileşim ve yaratıcılık kültürünün yayılımını öneri sistemimiz ile sağlıyor, inovasyon yaklaşımımızı tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde geliştiriyoruz.
 • İstihdam yaratma hedefimiz, topluma ve sektöre kalifiye çalışan kazandırma yönündeki çalışmalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle topluma fayda sağlamak için çabalıyoruz. Çocuk işçi çalıştırmama ilkemizi paydaşlarımızla paylaşıyoruz.